เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)

web-server

เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)

เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ความหมาย คือ

เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการที่เก็บเว็บไซต์ (Server) แล้วให้ผู้ใช้ (Client) เรียกชมหน้าเว็บไซต์ได้โดยใช้โพรโทคอล HTTP ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์

การใช้งาน Web Server

  1. เมื่อผู้ใช้ป้อนยูอาร์แอล (URL) ในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ เช่น IE, Firefox, Google chome
  2. เครื่องไคลแอนท์จะแปลงชื่อโฮสต์ ภายในยูอาร์แอลเป็นไอพีแอดเดรส
  3. เครื่องไคลแอนท์ติดต่อกับเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยปรกติจะใช้โพรโทคอล TCP พอร์ต 80
  4. เมื่อทำการเชื่อมต่อเสร็จ จะใช้โพรโทคอล HTTP ในการเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการ

ซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรมที่นำมาทำ เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 4 อันดับแรก คือ

สรุปเพื่อจำ
Web server คือ เครื่องผู้ให้เก็บข้อมุลเว็บโดยใช้ HTHTTPTP(HyperText Transfer Protocol) ส่งสงผลเป็น html ให้ web Browser เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาดูข้อมูล ภาพ เสียง ผ่าน web browser

Web Browser คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่แสดงเนื้อหาเว็บไซต์ โดยแปลง เป็น html script เป็นข้อความที่เรา สามารถดูได้ เว็บบราวเซอร์ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Internet Explorer, Netscape, Mozilla Firefox Google Chome
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/66-server-hosting/1848-web-server-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-web-server-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87.html

ข้าใจเกี่ยวกับ Web Server และ Web Hosting คืออะไร และใช้งานได้อย่างไร

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Web Server และ Web Hosting ว่า คืออะไร และใช้งานได้อย่างไร บทความในหัวข้อนี้ ตั้งใจจะเขียนเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้งาน Web Server และ Web Hosting ส่วนหนึ่งเพราะบทความในไทยครีเอทส่วนมากแล้ว จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับการใช้งาน Application บน Server โดยตรงอยู่แล้ว และจุดนี้เองยังขาดการสนับสนุนและความรู้บทความเกี่ยวกับเรื่องServer อยู่มาก และในโอกาศนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไม่น้อย ที่จะได้สร้างบทความที่มีประโยชน์ใว้ให้น้อง ๆ สมาชิกหรือสมาชิกคนอื่น ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับ Web Server ได้อ่านศึกษากัน โดยบทความที่จะเขียนขึ้นในเว็บไทยครเอทต่าง ๆ อาจจะเป็นเพียงแค่พื้นฐาน Basic เกี่ยวกับ Web Server เท่านั้น ไม่เจาะลึกถึงการใช้งานในขั้นสูง เช่น พื้นฐานเกี่ยวกับ Web Server / Web Hosting การรู้จักส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Web Server / Disk / Bandwidth รวมทั้งการติดตั้ง Web Server ทั้งบน Windows Server และ Linux Server และก็การใช้งานพวก Control Panel ของ Direct Admin / Cpanel และรายละเอียดอื่น ๆ ที่คิดว่าจะมีประโยชน์ในการใช้งาน

Web Server คืออะไร ?
เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) คือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ทำการติดตั้ง Software เกี่ยวกับ Server ที่ทำหน้าที่บริการและส่งข้อมูลให้กับ Client ที่ทำการ Request ข้อมูล และ Web Server จะทำการ Response เพื่อส่งผลลัพธ์ไปยัง Client โดย Web Server ทั่ว ๆ ไปที่เราคุ้น ๆ กันดีคือติดตั้ง Software ที่ชื่อว่า IIS (Internet Information Services) และ Apache โดย Service เหล่านี้จะบริการข้อมูลผ่าน Port : 80 และรับส่งข้อมูลผ่าน Web Browser ส่วนมาก

Web Hosting คืออะไร ?
เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) คือบริการพื้นที่ที่อยู่บน Web Server ที่ผู้ให้บริการนำ Server ของตัวเองไปตั้งเป็น Web Server และให้บริการด้านการเช่าใช้งาน ผู้ใช้สามารถขอทำการเช่าพื้นที่เหล่านั้นมาใช้งาน โดยที่ผู้ใช้ทีหน้าที่จ่ายค่าบริการ ตามอัตราที่ผู้ให้บริการกำหนดขึ้น และผู้ให้บริการก็มีหน้าที่ ดูแล Web Server ให้สามารถให้บริการและจัดสรรทรัพยากรให้กับผู้ใช้ สามารถที่จะใช้งานได้

 

Web Server Web Hosting

Web Server and Web Hosting

 

จากรูปเป็นการอธิบายการทำงานของ Web Server และ Web Hosting ซึ่งจะคอยทำหน้าที่บริการข้อมูล Request และ Response ค่าต่าง ๆ จาก Client โดยที่ Client นั้นจะไม่เจาะจงว่าจะใช้ระบบปฏบัติการอะไร เพียงแค่สามารถสื่อสารกันตามมาตราฐานของ Protocol ที่กำหนดขึ้นเท่านั้น

เครื่อง Computer ที่จะนำมาทำเป็น Web Server มีคุณสมบัติอย่างไร
คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาทำเป็น Web Server นั้น จะต้องขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่นถ้าแค่นำไปใช้งานในบริษัททั่ว ๆ ไปที่ไม่ได้มีผู้ใช้จำนวนมาก และไม่ได้เปิดไว้ตลอดเวลา ก็สามารถที่จะใช้ PC ทั่ว ๆ ไป ทำงานได้เช่นเดียวกัน แต่ถ้าเป็น Web Server ที่ทำงานตลอด 24 ชม. และรองรับการทำงานในอัตราสูง จะต้องเลือกใช้เครื่อง Computer ที่ไว้สำหรับใช้งานเป็น Server โดยเฉพาะ ซึ่งได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้ตลอด 24 ชม. เพราะเครื่องเหล่านี้ได้มีการใช้ Hardware ที่มีคุณภาพสูง ระบบระบายความร้อนที่ดีกว่า PC รวมทั้งคุณสมบัติความแรงก็ถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานหนัก ๆ ได้โดยเฉพาะ และเครื่อง Server สามารถทำงานได้เป็นสิบปี (ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม) แต่ทั้งนี้การใช้งานจะต้องมีการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น HDD ควรจะเปลี่ยนทุก ๆ 2-3 ปี และควรจัดทำระบบ Backup ให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการศูนย์หายของข้อมูล

ตัวอย่างของเครื่อง Computer ที่จะนำมาเป็น Web Server
เครื่อง Computer Server ที่จะนำมาเป็น Web Server ในปัจจุบันราคาไม่สูงมาก เพราะแค่มีงบประมาณ 2-3 หมื่น ก็สามารถที่จะมี Server เป็นของตัวเองได้แล้ว และเครื่อง Server ที่นิยมใช้จะเป็นแบบ Rack (แท่งสีเหลี่ยมยาว ๆ) เพราะถ้าใช้แบบ Rack ค่าบริการที่จะนำ Server ไปวางไว้ที่ Data Center (อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง) ก็จะถูกลงด้วยเช่นเดียวกัน และอีกประเภทหนึ่งคือแบบ Tower ซึ่งเหมือน PC ทั่ว ๆ ไป และตัวนี้ค่าบริการการวางที่ Data Center ก็จะเแพงเกือบเท่าตัวของ Server แบบ Rack

ในปัจจุบันเทคโนโลยี่เกี่ยวกับ Server ได้พัฒนามาไกลกว่ายุคก่อน ๆ มาก และการที่เราจะ Web Server ของตัวเอง ก็อาจจะไม่ต้องทำเป็นที่จะซื้อเครื่องและนำไปวางไว้ที่ Data Center อีก เพราะได้มีเทคโนโลนี่ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ VM , VPS , และ Cloud Server และอื่น ๆ ที่สามารให้เรามี Web Server เป็นของตัวเองในราคที่ต่ำมาก และ ไม่ต้องลงทุนในการซื้อเครื่อง Server เลย

Web Server Web Hosting

เครื่อง Server แบบ Rack

Web Server Web Hosting

เครื่อง Server แบบ Tower

Software ที่ใช้สำหรับติดตั้งบน Server เพื่อเปลี่ยนให้เป็น Web Server
สำหรับ OS หรือระบบปฏิบัติการที่ใช้งานส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่ 2 ตัว คือ Windows Server และ Linux Server โดยที่ทั้งสอง OS จะสามารถใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรูปแบบของภาษาที่พัฒนา Application เช่นถ้า พัฒนา Application ด้วย ASP,.Net ก็จะใช้ Windows Server (ใช้ IIS เป็น Web Server) แต่ถ้าพวก PHP , Python ,Java (ใช้ Apache เป็น Web Server) ก็จะใช้ Linux กันซะส่วนมาก แต่ในปัจจุบัน ภาษาพวกนี้สามารถใช้งานได้ทั้งบน Windows Server และ Linux Serverได้เช่นเดียวกัน

Web Server Web Hosting

IIS (Internet Information Services) สำหรับ Windows Server

Web Server Web Hosting

Apache สำหรับ Linux Server ซึ่งส่วนมากแล้วจะใช้ร่วมกับภาษา PHP , MySQL Database 

นอกจากนี้เทคโนโลยี่เกี่ยวกับ Web Server ยังมีอีกหลายตัวที่ไม่ได้พูดถึง แต่ก็เป็นส่วนน้อยมากและเฉพาะกลุ่มที่จะได้รู้จักและใช้งาน เพราะฉะนั้นในบทความนี้และบทความถัด ๆ ไป จะเน้นเฉพาะการใช้งาน Windows Server (IIS) กับ Linux (Apache)เท่านั้น
http://www.thaicreate.com/web-host/web-host-web-server-web-hosting.html

 

 

http://jubexchange.blogspot.com/2017/04/lamp-linux-apache-mysql-or-mariadb-php.html

Advertisement